USLOVI KORIŠĆENJA

Ovim tekstom definisana su opšta pravila korišćenja i kupovine na web sajtu www.reliksir.com

1. Promene u usovima korišćenja

Reliksir zadržava pravo promene uslova korišćenja zavisno od promene u ponudi svojih usluga i(li) važeće zakonske regulative. Kupac je u obavezi da pre svake kupovine proveri informacije vezane za uslove poslovanja. Korišćenjem sajta, kupac je saglasan sa uslovima korišćenja i kupovine, što potvrđuje kupovinom.

2. Kupovina

Sva naručena roba putem web prodavnice Prodavca obavezujuća je za Kupca i Prodavca istovremeno, i ne može biti otkazana ili izmenjena bez prethodnog dogovora obe strane.

Kupac se obavezuje da će tokom naručivanja robe preko web prodavnice Prodavca pratiti sledeće korake: 

  • Izbor artikla
  • Izbor odgovarajuće varijacije (veličine, boje , opcije i sl.) artikla
  • Izbor količine
  • Prijava ili upisivanje ličnih podataka
  • Pregled svih podataka, kontrola i prihvatanje porudžbine i Opštih uslova korišćenja i kupovine
  • Zaključenje porudžbine
  • Plaćanje putem izabranog metoda plaćanja
  • Preuzimanje robe

3. Obaveštenja

Prodavac ima obavezu da po prijemu porudžbine pošalje email Kupcu sa potvrdom porudžbine, koja sadrži naziv, cenu i količinu poručenih artikala, ukupan iznos za uplatu, izabrani način plaćanja i dostave, kao i podatke o adresama koje je Kupac uneo za dostavu pordužbine.

4. Slanje porudžbine

Prodavac se obavezuje da će robu poslati Kupcu u roku od 5 radnih dana, računajući od dana porudžbine u slučaju plaćanja pouzećem, tj. od dana prijema uplate u slučaju plaćanja na račun Prodavca, i metodom dostave koju je odabrao Kupac. U slučaju nemogućnosti slanja robe, Prodavac je dužan da Kupca obavesti u roku ne dužem od 3 radna dana, računajući od dana porudžbine.

Prodavac ne može preuzeti odgovornost za bilo kakve nepredviđene troškove nastale zbog kašnjenja u dostavi i preuzimanju naručene robe od strane Kupca.

Kupac ima obavezu da Prodavcu dostavi tačne podatke za račun i isporuku robe (ime i prezime, puna adresa za dostavu, veličina, model i količina artikla). Ukoliko Kupac navede pogrešne lične podatke ili email adresu u procesu kupovine, Prodavac ne može snositi odgovornost za probleme u dostavljanju ili preuzimanju naručene robe.

Prilikom preuzimanja robe, Kupac je dužan da proveri kvalitet i stanje dostavljene robe.

Ukoliko na paketu ima vidnih oštećenja u obliku pocepanih delova ili nagnječenja, Kupac je dužan da zahteva otvaranje paketa u prisustvu službenog lica. Ako se tom prilikom ustanovi da su artikli oštećeni, zahteva se da se napravi zapisnik o reklamaciji.

Sve eventualne reklamacije biće rešavane u skladu sa Uslovima za reklamacije i povraćaj robe.

Za sve sporove između Prodavca i Kupca koji ne mogu biti rešeni sporazumno i u duhu dobre poslovne saradnje nadležan je sud u Beogradu.

5. Reklamacije i povraćaj

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Sl.gl.RS br.62/2014) obaveštavamo vas o sledećem:

Kupac ima pravo da, u roku od 14 dana od dana kupovine, vrati robu, sem ukoliko je poručena i dospela roba izrađena po posebnim zahtevima potrošača, po meri, ili personalizovana.

Kupac ostvaruje ovo pravo slanjem izjave o povratu robe Prodavcu najkasnije u roku od 14 dana od dana dospeća robe u vlasništvo Kupca. Prodavac je dužan da bez odlaganja obavesti Kupca o prijemu ove izjave. Molimo Vas da nas pre vraćanja robe obavestite o odustanku od kupovine, na mail: office@reliksir.com.

Kupac mora vratiti proizvod nekorišćen, neoštećen i u originalnoj ambalaži.

Troškove vraćanja robe snosi Kupac, sem u slučajevima kada je primljeni proizvod neispravan ili pogrešan.

Reliksir zadržava pravo da ne primi nazad reklamirani proizvod ukoliko se pri pregledu ustanovi da je proizvod korišćen.

Po prijemu i pregledu vraćenog proizvoda, Prodavac je dužan da vrati Kupcu uplaćenu sumu bez odlaganja, a najkasnije 30 dana od dana prijema vraćenih proizvoda.

6. Info i kontakt

RELIKSIR DOO BEOGRAD
STANOJA GLAVAŠA 13
11000 BEOGRAD
PIB: 112991575
MB: 21783927
Tel. +381 60 3 325 325
E-mail: office@reliksir.com

Reliksir.

Korpa
Scroll to Top